สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณไนท์ Tel & LineID : 0815764517
ที่ตั้งร้านค้า 9/9 อาคาร@สาทร ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
สำหรับกรุงเทพบริเวณใกล้กับ BTS สามารถนัดรับสินค้าได้ทันที